• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ

 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถิตย์ เกตุเล็ก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกิติภรณ์ บุญชื่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจตุพร เจริญดง

 • นางสาวสมพร อุตส่าห์

 • นางสาวเพียงเพ็ญ เกตุสอน

 • นางสาวณัฐนี สืบสุนทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,482
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]