• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ • นายสถิตย์ เกตุเล็ก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 092-3522123
  อีเมล์: [email protected]
  นางสาวณิชชาอร ทวีเดชธนเศรษฐ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์:
  อีเมล์:
  นางสาวกิติภรณ์ บุญชื่น
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 094-4977561
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]