• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน

 • หมู่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  3
  บ้านวัดเก่าเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  5
  บ้านเนินมะค่า ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  4
  บ้านตลาดเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
  6
  บ้านเขาภูมิ่ง ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

 


โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]