• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ข้อมูลผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • พ.ศ. 2511

  นายประสิทธ์ พันธ์บุรัตน์

  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

  พ.ศ. 2515

  นายชัยพร ศรีแจ้

  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

  พ.ศ. 2517

  นายประสาร วุฒิปราณี

  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

  พ.ศ. 2519

  นายบัวศรี สุปัญญา

  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

  พ.ศ. 2525

  นายนิพนธ์ ยุวรรณะ

  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่และเลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ

  พ.ศ. 2535

  นายระวิ สุขกลิ่น

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2537

  นายสุทัศน์ ศรศักดิ์

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2540

  นายอนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2542

  นายจรูญ กำจัดภัย

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2546

  นางสาวสุปราณี แพร่ภิญโญ

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2548

  นายประเสริฐ ร่วมสกุล

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2554

  นายอำนวย แกมนิล

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2560

  นางบุญญารัสมิ์ ช่างกลึง

  ดำรงตำแหน่ง ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2561

  นายสนั่น มณีสิงห์

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2564

  นายสถิตย์ เกตุเล็ก

  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-24 11:10:22 น.

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]