• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

             อารยเกษตรน้อมนำ  ก้าวล้ำเทคโนโลยี   IEP 2 ภาษา  ชุมชนร่วมพัฒนา  สู่วิถีโรงเรียนคุณภาพ

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ”

  บุคคลย่อมบริสุทธิ์ ด้วยปัญญา


   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-24 09:12:44 น.

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]