• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  25
  23
  48
  2
  อนุบาล 2
  55
  34
  89
  3
  อนุบาล 3
  44
  61
  105
  3
  รวม อนุบาล
  124
  118
  242
  8
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  36
  47
  83
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  56
  51
  107
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  59
  39
  98
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  56
  51
  107
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  49
  57
  106
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  36
  55
  91
  3
  รวมประถม
  292
  300
  592
  22
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  416
  418
  834
  30

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]