ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.38 น.] อ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.35 น.] อ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.33 น.] อ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารมื้อกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.27 น.] อ่าน 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับนักเรียนค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.24 น.] อ่าน 1
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาระบบงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25 สิงหาคม 2566 15.18 น.] อ่าน 1